Izaberite stranicu

Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje, na dijelu Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, KK.03.1.2.03.0016

Projekt: Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje, na dijelu Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, KK.03.1.2.03.0016

Kratki opis projekta (operacije):

Grad Čakovec u postojećim poduzetničkim zonama trenutno ne raspolaže slobodnim infrastrukturno opremljenim zemljištem. Opremanje Gospodarske zone Istok-sjeverni dio u Čakovcu predstavlja jedinu mogućnost da se u relativno kratkom vremenskom periodu omogući izgradnja neophodne infrastrukture za male i srednje poduzetnike i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. S obzirom na veličinu Zone, prometni položaj i blizinu poduzetničkih potpornih institucija, izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture predstavlja posljednju aktivnost usmjerenu na stvaranje preduvjeta za unapređenje poslovanja malih i srednjih poduzetnika.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Cilj provedbe projekta je izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture na dijelu Poslovnog parka Međimurje, u Gospodarskoj zoni Istok – sjeverni dio u Čakovcu, kako bi se privukli novi ulagači i stvorile mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Mjerljivi indikatori:

 1. Izgrađena infrastruktura:
 • 985 m vodova vodovodne mreže,
 • 575 m vodova sanitarne odvodnje,
 • 1406 m oborinske odvodnje,
 • 1960 m vodova javne rasvjete,
 • 617,50 m² ceste,
 • 990 m² parkirališta,
 • 1420 m telekomunikacijske infrastrukture,
 • 6 javnih zelenih površina.
 1. Intenzitet aktivacije:
 • Intenzitet aktivacije raspoložive površine namjenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone u drugoj godini nakon završetka projekta povećat će se 16% zbog poslovanja četiri nova poduzetnika u Zoni.
 1. Porast broja poduzeća koja posluju u zoni
 • U vrijeme prijave projektnog prijedloga u zoni posluju 2 poduzetnika, a u drugoj godini nakon provedbe projekta u zoni će poslovati još četiri poduzetnika, odnosno poslovat će ukupan 6 poduzetnika u zoni.

Ukupna vrijednost projekta: 12.407.676,46 kn
EU sufinanciranje projekta: 10.000.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: travanj 2017. – ožujak 2022.

za više informacija:
www.strukturnifondovi.hr
http://europski-fondovi.eu/eafrd

X
Skip to content