Izaberite stranicu

Izvješće o savjetovanju- rekonstrukcija građevina DVD Pustakovec

8. lipnja 2017. | Savjetovanja

U skladu s člankom 198. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 12/2016) Grad Čakovec je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Cilj prethodnog savjetovanja bio je potaknuti što veći broj gospodarskih subjekata na davanje stručnih prijedloga koji bi doprinijeli kvaliteti dokumentacije o nabavi, a što značajno može utjecati i na smanjenje broja žalbi na dokumentaciju o nabavi.

Nakon provedenog postupka savjetovanja javni naručitelj objavljuje da za vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave iz točke 1. Ovog izvješća, nisu pristigle primjedbe i prijedlozi u pogledu glavnih tema savjetovanja od niti jednog gospodarskog subjekta.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content