Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

6. svibnja 2011. | Mandat 2009.-2013.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/11-01/86, URBROJ: 2109/02-11-04-01, od 28. travnja 2011., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Marije Ružić (kojoj želi brzo ozdravljenje), Steve Tkalčeca, Željka Jakopeca, kojih nema iz opravdanih razloga. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike. S obzirom da je odsutan zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. i njemu je zaželjeno brzo ozdravljenje. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec. – voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, univ. spec. oec.- pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. oec. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 22 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika

X
Skip to content