Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 01. prosinca 2016.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/250, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 21. studenog 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja je opravdala svoj izostanak te vijećnika Đure Bela, Brune Matoteka i Marijane Fabić Rusak. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. te Dražen Barić, mag. ing. traff. i Mirko Jurišić, mag. iur.

Gradonačelnik Stjepan Kovač istaknuo je da je Grad Čakovec proglašen Ambasadorom alternativnih goriva 2016. Ujedno je istaknuo Udrugu „Sfera“ čiji je projekt dobio povelju Naj-akciju 2016. Čestitao je svima koji su na tome radili.

Sjednici su bili prisutni direktori gradskih poduzeća i ravnatelji gradskih ustanova, predsjednik Savjeta mladih Jurica Vidović, učenici Gimnazije te predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Josip Petrović.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Pridružio se Đuro Bel pa je prisutno 18 vijećnika.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutno svih 20 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content