Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

21. studenoga 2014. | Zapisnici Gradsko vijeće

Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 20. studenog 2014.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/176, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 12. studenog 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Marijane Fabić Rusak koja je opravdala svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici trgovačkih društava: GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., GP Ekom d.o.o. Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta, GP Stanorad d.o.o. Velimir Mađarić, mag. ing., Čakre d.o.o. Damira Vresk, mag. iur. te ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, prof.,  ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, mag. knjižničar, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed.,  ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda, dipl. učitelja i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj, mag. ing.

Također, sjednici je prisutan Matija Kikelj, predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika  Preuzimanje

X
Skip to content