Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. svibnja 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/115, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 06. svibnja 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Brune Matoteka koji će zakasniti. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. Zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf., i Romano Bogdan priključiti će se sjednici. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak – Lidija Varošanec, mag. edukacijske rehabilitacije i Dječjeg vrtića Cipelica – Gordana Šoltić Siladi, odg. predškolske djece. Sjednici je bila prisutna i direktorica GKP Čakom d. o. o. – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., direktorica Čakre – Damira Vresk, mag. iur., direktor Stanorada d.o.o. – Velimir Mađarić, dipl. ing., direktor Međimurskih voda d.o.o. – Vladimir Topolnjak, dipl. ing., v.d. direktora Menea – Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf. te voditelj Odsjeka za imovinsko pravne poslove Mirko Jurišić, mag. iur. Sjednici su prisutni članovi Savjeta mladih.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content