Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 15. rujna 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/180, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 08. rujna 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici je bio prisutan direktor GP Stanorad d.o.o. Velimir Mađarić.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutno svih 21 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF)

Audio zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content