Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

18. travnja 2013. | Mandat 2009.-2013.

{mosimage}

Izvod iz zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 17. travnja 2013., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/98, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 15. travnja 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Renata Slavičeka, Steve Tkalčeca, Andreja Pala, Davora Bratkovića, Maria Medveda, Jurice Horvata koji su opravdali svoj izostanak te vijećnika Damira Mesarova.

Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Dražen Barić, mag. ing. traff. – privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i mr.sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Sjednici je bio prisutna direktorica GKP Čakom-a Snježana Tkalčec Avirović.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika

X
Skip to content