Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

12. prosinca 2013. | Mandat 2013.-2017.

Izvod iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. prosinca 2013., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/299, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 4. prosinca 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika  Brune Matoteka koji je opravdao svoj izostanak i vijećnice Sunčane Glavak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj. Sjednici su bili prisutni i direktori gradskih poduzeća: GKP Čakom d.o.o. Snježana Tkalčec Avirović, GP Ekom d.o.o. Miodrag Novosel i GP Stanorad d.o.o. Andrej Gregorec.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika

X
Skip to content