Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

11. srpnja 2014. | Zapisnici Gradsko vijeće

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 10. srpnja 2014., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/109, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 3. srpnja 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Dragutina Bajsića, Nenada Hranilovića, Predraga Kočile, Brune Matoteka, Marijane Fabić Rusak, Maje Đurkin Međimorec, koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju. Sjednici je prisustvovao i Slobodan Veinović, mag. politologije, viši savjetnik za društvene poslove.

Sjednici su prisutni i direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec- Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec – Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta, direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec – Velimir Mađarić, mag. ing., direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca Čakra d.o.o. Čakovec – Damira Vresk, mag. iur.

Prisutan je i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca Neven Kočila.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 15 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika  Preuzimanje

X
Skip to content