Izaberite stranicu

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izvod iz zapisnikasa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 09. ožujka 2017.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sat

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/30, URBROJ: 2109/2-04-17-01, od 02. ožujka 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Brune Matoteka i Predraga Kočile. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Ivica Pongrac, univ. spec. oec., voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni direktorice gradskih poduzeća Čakre d.o.o. Damira Vresk, mag. iur. i GKP Čakom Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. ravnatelji gradskih ustanova, direktor Međimurskih voda d.o.o. Vladimir Topolnjak, dipl. ing. te učenici Gimnazije u Čakovcu.

U vijećnici je prisutno 19 vijećnika te je predsjednik Gradskog vijeća konstatirao da Gradsko vijeće ima kvorum.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

 

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF)

 

Audio zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content