Izaberite stranicu

Javna rasprava o prijedlogu III. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

23. lipnja 2014. | Javna rasprava

GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE
temeljem odredbe članka 94. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
III. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA

 

Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Čakovca započinje dana 24. lipnja i traje do 8. srpnja 2014. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjene i dopune navedenog prostornog plana održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec) 1. srpnja 2014. god. (utorak) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
1.    Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tokom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 9. srpnja 2014. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2.    Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 10. srpanj. 2014.

Pozivaju se zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Čakovca na naprijed navedene načine.

Klasa: 350-01/11-05/4
Ur.broj: 2109/2-05-14-8
Čakovec, 12. lipanj 2014.

Preuzimanje vezanih dokumenata Preuzimanje

X
Skip to content