Izaberite stranicu

Javna rasprava o prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMPLEKSA FARMI AGROMEĐIMURJA U ČAKOVCU

24. lipnja 2021. | Gradske vijesti, Javna rasprava

Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 022-05/21-02/5, Urbroj: 2109/02-01-01-21-20 od 21. lipnja 2021.)

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOMPLEKSA FARMI AGROMEĐIMURJA U ČAKOVCU

 

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu započinje dana 1. srpnja i traje do 30. srpnja 2021. godine.

Javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca (II. kat), radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 6. srpnja 2021. god. (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do srpnja 2021. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je kolovoz 2021. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu predmetnog prostornog plana.

Javno izlaganje održati će se sukladno Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

UPU_Cakovec_GZ_Agromeđimurje_2021_JR

UPU_Cakovec_GZ_Agromeđimurje_sažetak_za_javnost_2021_JR

X
Skip to content