Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Neven Bakač

19. listopada 2017. | Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Neven Bakač, HR-40000 Čakovec, Krištanovec 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • formiranje građevne čestice građevine od k.č.br. 2894 i dijela k.č.br. 2895 k.o. Krištanovec,
  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
  • građenje građevine pomoćne namjene – garaža i spremište, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2894 k.o. Krištanovec (Krištanovec 58).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II kat, soba br. 208.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000107
URBROJ: 2109/2-05-02-17-0005
Čakovec, 19.10.2017.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content