Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Zvonimir Vabušek

30. listopada 2017. | Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Zvonimir Vabušek, HR-40000 Čakovec, Mihovljan, Ivana Gorana Kovačića 61

I. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č.br. 1571/2 i 1571/1 k.o. Mihovljan, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine
  • građenje građevine pomoćne namjene – spremište,

na građevnoj čestici 1572/1 k.o. Mihovljan, Mihovljan, Ivana Gorana Kovačića 61.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 207.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000105
URBROJ: 2109/2-05-02-17-0006
Čakovec, 30.10.2017.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content