Izaberite stranicu

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

30. studenoga 2018. | Gospodarstvo, Javni poziv

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/14, 1/18), Odluke o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/2017), Proračuna Grada Čakovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.godinu  (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/2017), Zaključka Klasa: 320-01/18-01/8, Urbroj: 2109/2-01-01-18-04, od 17.10.2018.godine, gradonačelnik Grada Čakovca, Stjepan Kovač, dana 30.11. 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca

 1. Namjena korištenja sredstava

Financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje troškova izrade analize uzoraka tla. Iznos raspoloživih sredstava Grada Čakovca po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračunu Grada Čakovca za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

2.Korisnici

Korisnici financijskih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Čakovca i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Grada Čakovca.

3. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos

Grad Čakovec sufinancira izradu analize 100 uzoraka tla poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca.

Maksimalno se jednom korisniku može odobriti sufinanciranje analize pet (5) uzoraka tla, odnosno iznos do 712,50 kn.

Cijena analize jednog uzorka tla iznosi 356,25 kn (s PDV-om).

U sufinanciranju navedenog iznosa sudjeluju:

 • Grad Čakovec, 40% – 142,50 kn
 • Međimurska županija, 40% – 142,50 kn
 • korisnik, poljoprivredni proizvođač, 20% – 71,25 kn.

Pod analizom uzorka tla podrazumjeva se:

 • uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
 • dostava uzoraka u laboratorij,
 • laboratorijska analiza uzoraka tla,
 • interpretacija rezultata,
 • ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla i
 • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluge.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000 EURa unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenje zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Grad Čakovec će korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodjeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

4. Potrebna dokumentacija

 • popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Grada Čakovca u 2018.godini s potrebnim privitcima navedenim u Zahtjevu,

5. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec. Javni poziv je otvoren do popunjavanja planirane kvote iz točke 3., odnosno najkasnije do 15.prosinca 2018.godine, koji uvjet prije nastupi.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Grada Čakovca u 2018.godini dostupan je na Internet stranici Grada Čakovca, na adresi www.cakovec.hr, a može se podići i u Gradu Čakovcu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i europske fondove, soba br. 205.

 

Klasa: 320-01/18-01/8
Urbroj: 2109/2-01-01-18-06

Stjepan Kovač, gradonačelnik

DOKUMENTI: 

X
Skip to content