Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta

11. listopada 2018. | Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmeta
Antun Vinković, HR-51521 Punat, Košljunska 2
Marija Vinković, HR-40000 Čakovec, Žiškovec 142

I. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č.br. 727 k.o. Žiškovec, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– formiranje građevne čestice od kat.čest.br. 723/2, 724/1, 724/2,
-građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije (zamjenska građevina), 2. skupine,
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 724/2 k.o. Žiškovec (Žiškovec 142).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Čakovec, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 209.
III.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

3830_001
X
Skip to content