Izaberite stranicu

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Gimnazija Čakovec

10. listopada 2022. | Javni poziv

Javni poziv za uvid u spis predmetaGimnazija Čakovec, HR-40000 Čakovec, Ulica Vladimira Nazora 34

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  – rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova), 2.b skupine rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i dogradnja dvorane – novo školsko krilo
  – rekonstrukciju građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine rekonstrukcija i dogradnja školske sportske dvorane u sklopu Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2413 k.o. Čakovec (Čakovec, Ulica Vladimira Nazora 34).
 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.10.2022. godine, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis].
 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti i osobnim dolaskom dana 24.10.2022. godine, u Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Čakovca, na lokaciji Grad Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, drugi kat, soba broj 208, s dokazom da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).
 4. Prije pokretanja uvida u spis putem elektroničkog sustava, stranka je dužna zatražiti od voditelja postupka šifru predmeta i lozinku uvida u spis na e-mail adresu lackovic@cakovec.hr, te je dužna u e-mailu dostaviti dokaz da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).
 5. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 6. Stranka koja je izvršila uvid u spis može se tijelu graditeljstva pisanim putem, usmeno na zapisnik ili na e-mail adresu: lackovic@cakovec.hr tokom cijelog dana zakazanog uvida izjasniti o namjeravanom građenju ili zatražiti rok za izjašnjavanje putem navedene e-mail adrese od najviše osam dana od dana uvida, uz dostavu dokaza opravdanosti razloga.
 7. Ako se stranka ne izjasni u rokovima iz točke V. ovog poziva, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.
 8. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne izjasni po ovom pozivu. Stranci koja se nije izjasnila po pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠI SAVJETNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

JAVNI_POZIV_UVID_U_SPIS-GIMNAZIJA_CAKOVEC_2022

X
Skip to content