Izaberite stranicu

Javni poziv

11. travnja 2014. | Javni poziv

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/1, 18/13, 22/13 i 54/13), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Čakovca, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izgrađena cesta, kčbr. 3604/1, k.o. Čakovec (u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca, Službeni glasnik Grada Čakovca 5/05, 1/09 i 4/11), što u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu, o započinjanju postupka evidentiranja u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Predstavnici Grada Čakovca će dana 16.04.2014. godine započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Rajka Horvata, predstavnika tvrtke GEOBIRO d.o.o. iz Čakovca, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava (obavezno ponijeti dokaz o vlasništvu) na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena opisana nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 16.04.2014. godine od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Uprave Grada Čakovca, II. kat, soba 204.

Gradonačelnik Grada Čakovca

X
Skip to content