Izaberite stranicu

Mandat 2009-2013

Zapisnik sa 29. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 29. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik s 29. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 17. travnja 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i...

Održan – 29. Gradonačelnikov kolegij

Održan – 29. Gradonačelnikov kolegij

Koleg je održan 15. travnja 2013. s početkom u 08,00 sati sa sljedećim: D N E V N I    R E D Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o: a) izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca b) izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada...

Izvod iz zapisnika sa 29. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika sa 29. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod s 29. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 17. travnja 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i...

Najava – 29. Gradonačelnikov kolegij

  Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 29. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca 15. travnja 2013. (ponedjeljak)...

Zapisnik sa 28. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 28. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. ožujka 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Stručnom...

Izvod iz zapisnika sa 28. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod s 28. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. ožujka 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Stručnom...

Održan – 28. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 14. ožujka 2013. s poČetkom u 9,00 sati, sa sljedeĆim D N E V N I M    R E D O M Točka 1. Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje Točka 2. Upućivanje prijedloga Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama...

Najava – 28. Gradonačelnikov kolegij

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 28. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca 14. ožujka 2013. (četvrtak) u 09,00...

Zapisnik sa 27. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 27. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. veljače 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca....

Izvod iz zapisnika sa 27. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz sa 27. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. veljače 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca....

Održan 27. Gradonačelnikov kolegij

Sjednica je održana 14. veljače 2013. (četvrtak) s početkom u  09,00 sati D N E V N I    R E D Točka 1. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.: a) Dječjeg vrtića Čakovec b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ c) Centra za kulturu Čakovec d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec e) Javne vatrogasne...

Najava – 27. Gradonačelnikov kolegij

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 27. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca 14. veljače 2013. (četvrtak) u 09,00...

Zapisnik sa 26. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 26. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 6. prosinca 2012. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom  u 11.00 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca....

X
Skip to content