Izaberite stranicu

Mandat 2009-2013

23. Gradonačelnikov kolegij

23. Gradonačelnikov kolegij

D N E V N I    R E D Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 23. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i...

Zapisnik sa 22. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 22. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik sa 22. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 4. lipnja 2012. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i...

Izvod iz zapisnika sa 22. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika sa 22. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika sa 22. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 4. lipnja 2012. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik...

1. Gradonačelnikov kolegij

Temeljem članka 59. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), sazivam kolegij pročelnika upravnih odjela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca a 02. srpanj 2009. (četvrtak) u 8.30 sati Kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za kolegij predlažem sljedeći: D...

Održan 1. Gradonačelnikov kolegij

Temeljem članka 59. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), sazivam kolegij pročelnika upravnih odjela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca, koji je održan 02. srpanj 2009. (četvrtak) s početkom u 8.30 sati Kolegij je održan u gradskoj vijećnici. D N E V N...

X
Skip to content