Izaberite stranicu

Mandat 2013.-2017.

Izvod iz zapisnika sa 21. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika sa 21. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika sa 21. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 06. srpnja 2016. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici...

Održan 21. Gradonačelnikov kolegij

Održan 21. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 6. srpnja 2016. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje [button target="_blank"...

Zapisnik sa 13. Gradonačelnikovog kolegija

Zapisnik s 13. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 28. travnja 2015. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 sati. Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Stručnom...

Izvod iz zapisnika sa 13. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika s 13. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 28. travnja 2015. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 sati Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca....

Održan 13. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 28. travnja 2015. (utorak), s početkom u 9.30 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje [button title="Materijal" target="_blank" color="default" size="size_small"...

Izvod iz zapisnika sa 12. Gradonačelnikovog kolegija

Izvod iz zapisnika s 12. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 5. veljače 2015. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati. Stručni kolegij je otvorio zamjenik gradonačelnika i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada...

Održan 12. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 5. veljače 2015. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM REDOM Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje [button title="Materijal" target="_blank" color="default" size="size_small"...

12. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst), sazivam 12. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika...

Održan 11. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 8. prosinca 2014. (ponedjeljak ), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM  REDOM Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti na pročelnike za 2015. [button title="Materijal" target="_blank" color="default" size="size_small"...

11. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst), sazivam 11. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika...

Održan 10. Gradonačelnikov kolegij

Kolegij je održan 12. studenog 2014. (srijeda), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim: DNEVNIM  REDOM Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje [button title="Materijal" target="_blank" color="cobalt" size="size_small"...

X
Skip to content