Izaberite stranicu

Mandat 2013.-2017.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 9. srpanj 2015. (četvrtak) u 12.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED Donošenje Odluke i usvajanje...

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 7. svibnja 2015., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:11 sati. Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/57, URBROJ: 2109/2-02-15-01, od 7. svibnja 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su...

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 7. svibanj 2015. (četvrtak) u 12.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I   R E D Donošenje Odluke o...

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 12. veljače 2015., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/15-01/30, URBROJ: 2109/2-02-15-01, od 5. veljače 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su...

X
Skip to content