Izaberite stranicu

Mandat 2017.-2021.

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 1/20, 10/20 – proč. tekst) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 15. prosinac 2020. (utorak) u 16:00 sati Sjednica će se održati u dvorani Centra za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec. Za sjednicu se...

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst i 1/20) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 20. listopada 2020. (utorak) u 12:00 sati Sjednica će se održati u dvorani Centra za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec. Za sjednicu...

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., a s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada...

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., a s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada...

X
Skip to content