Izaberite stranicu

Mandat 2017.-2021.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 1. prosinca 2017. (petak) u 09.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED (Preuzimanje svih materijala...

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. rujna 2017., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/63, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 21.rujna 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Na početku se pristupilo...

Izvod iz zapisnika sa s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izvod iz zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 28. rujna 2017.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/63, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 21. rujna 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Na početku se...

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 28. rujna 2017. (četvrtak) u 12.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED (Preuzimanje svih...

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice ...

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice i radnog dijela sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 29. lipnja 2017., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati. Konstituirajuću sjednicu je s Pozivom KLASE: 023-01/17-01/06, URBROJ: 2109/-01-01-17-01, od 05. lipnja 2017., sazvao je...

Izvod iz zapisnika sa s 1. konstituirajuće sjednice i radnog ...

Izvod iz zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 29. lipnja 2017.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sat Temeljem čl. 87. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16) i čl. 2 Poslovnika o radu...

X
Skip to content