Izaberite stranicu

Gradsko vijeće

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/208, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 22. rujna 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Marije Ružić. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing....

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D Sjednica je održana 30. rujna 2010.   Točka 1. Prezentacija GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec o deponiji Totovec Točka 2. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. Točka 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010. Točka...

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 30. rujan 2010. (četvrtak) u 12.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I    R E D Točka 1. Prezentacija GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec o...

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/150, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 8. srpnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Zlate Zorko, Damira Mesarova, Željka Jakopeca, Đure Bela i Dragutina Vugrinca. Prisutni su: gradonačelnik...

Izvod iz zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/150, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 8. srpnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Zlate Zorko, Damira Mesarova, Željka Jakopeca, Đure Bela i Dragutina Vugrinca. Prisutni su: gradonačelnik...

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D Sjednica je održana 15. srpnja 2010.   Točka 1. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. Točka 2. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Točka 3. Davanje Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec...

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za 15. srpanj 2010. (četvrtak) u 12.00 sati Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I    R E D Točka 1. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju...

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/123, URBROJ: 2109/02-10-04-01, od 20. svibnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi...

Izvod iz zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/123, URBROJ: 2109/02-10-04-01, od 20. svibnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran Vidović te svi...

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

D N E V N I    R E D Sjednica je održana 27. svibnja 2010.   Točka 1. Donošenje Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca Točka 2. Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca Točka 3. Davanje Suglasnosti za zaduženje te donošenje Odluke o nabavi GKP...

X
Skip to content