Izaberite stranicu

Javna rasprava

OBJAVLJUJE održavanje javne rasprave o prijedlogu URBANISTIČKOG ...

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-03/22-02/1, Urbroj: 2109-2-01-01-22-20 od 12. travnja 2022.)...

X
Skip to content