Izaberite stranicu

Javni natječaj

Natječaj za objavljivanje knjiga

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na natječaj se mogu javiti autori koji imaju prebivalište na području Međimurske...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu ...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/23-01/17, Urbroj: 2109-2-01-01-23-02 od dana 19.12.2023. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu kčbr. 1109/19, k.o. Mihovljan 1. Dana 03.1.2024. godine, srijeda, održat će se usmeno javno nadmetanje na licu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu ...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/23-01/32, Urbroj: 2109-2-01-01-23-02 od dana 19.12.2023. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu kčbr. 1109/21, k.o. Mihovljan 1. Dana 03.1.2024. godine, srijeda, održat će se usmeno javno nadmetanje na licu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Mihovljanu

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/23-01/5, Urbroj: 2109-2-01-01-23-04 od dana 23.11.2023. raspisuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, K.Č. 1109/20 K.O. MIHOVLJAN 1. Dana 08.12.2023. u 12:00 sati, na licu mjesta održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Čakovcu

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 944-05/22-01/6, Urbroj: 2109-2-01-01-23-09, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU građevinskog zemljišta u Čakovcu kčbr.4159/3, k.o. Čakovec 1. Dana 6.12.2023. u 12:00 sati na licu mjesta, na čestici na Martanama u Čakovcu, upisana u: zk.ul.br.8188, k.o....

ODLUKU o ponovnom davanju na korištenje prostora Udruzi Hrvatski ...

Na temelju odredba Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/16, 3/18 i 8/22), odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Dopisa Grada Čakovca Klasa: 372-02/23-01/4, Urbroj:...

X
Skip to content