Izaberite stranicu

Javni natječaj

RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska ...

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj 2109/2-01-01-21-09 od dana 17.06.2022. RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade s pripadajućim građevinskim zemljištem) u Savskoj Vesi Dana 28.06.2022. utorak u 12:00 h na licu...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U IVANOVCU

Temeljem Zaključka gradonačelnice od dana 26.05.2022. Klasa: 940-01/21-01/26, sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br 7/11, 1/15 i 5/20), raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U IVANOVCU Dana 10. 06.2022. godine u 12 sati održat...

JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio ...

Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 24.03.2022. raspisuje se  JAVNI NATJEČAJ ZA prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade s pripadajućim građevinskim zemljištem) u Savskoj Vesi Dana...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada ...

Na temelju članka 18. stavka 1 točke 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020), članka 3 Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN RH 13/2022), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Čakovca (Sl. gl. Grada...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na natječaj se mogu javiti autori koji imaju prebivalište na području Međimurske županije, a na njega mogu prijaviti isključivo...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/21-01/37, Urbroj: 2109-2-01-01-22-3 od dana 04.03.2022., objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU Dana 15.03.2022., utorak u 12:00 sati održat će se javna dražba za prodaju građevne čestice...

X
Skip to content