Izaberite stranicu

Javni poziv

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje ...

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta ( ,,Službeni glasnik Grada Čakovca" 1/21, 2/22 i 6/23) i...

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih ...

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i  114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta ( „Službeni glasnik Grada Čakovca“ 1/21 i 2/22) te...

X
Skip to content