Izaberite stranicu

Javni poziv

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga programi za ...

PONUDA TREBA SADRŽAVATI uredno ispunjeni obrazac; izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, osobnu iskaznicu, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i sl.); Potvrdu izdanu od Turističke zajednice grada Čakovca i...

JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA ...

Na temelju Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:022-05/21-01/39, Ur.Br.2109/02-01-21-01 od dana 29.06.2021. god, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe i Povjerenstvo za odabir ponuda vezano uz manifestaciju „Porcijunkolovo 2021“, objavljuje JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA...

Rok 18.6.2021.: Javni poziv za prikupljanje prijava ...

Međimurska energetska agencija (MENEA) d.o.o. objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana - vlasnika ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva, u sklopu projekta CO-EMEP financiranog iz Interreg V-A Programa...

JAVNI POZIV – Evidentiranje nerazvrstane ceste u Kuršancu

Na temelju odredbi čl.131.– 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24....

JAVNI POZIV – dio GC02 „Tome Masaryka“ u naselju Čakovec

Na temelju odredbi čl.123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), odredbi članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), te odredbi članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV Ovim...

Javni poziv za uvid u spis predmeta – C3 ČAKOVEC d.o.o.

Javni poziv za uvid u spis predmeta C3 ČAKOVEC d.o.o., 40000 Čakovec, Stjepana Radića 29 Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine pomoćne namjene, 5. skupine - nadstrešnica 1 građenje građevine pomoćne namjene, 5. skupine - nadstrešnica 2 na postojećoj...

X
Skip to content