Izaberite stranicu

Javni poziv

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (NN RH 48/04, 44/09 i 68/13) te članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 7/13), Gradonačelnica Grada Čakovca objavljuje JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA   I. Kulturno vijeće Grada Čakovca osniva...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ŠKOLSKIH ODBORA ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC   Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za članove školskih odbora čiji je osnivač Grad Čakovec: I. osnovne škole Čakovec II. osnovne škole...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Sukladno Društvenom ugovoru Međimurskih voda d.o.o., Nadzorni odbor Međimurskih voda d.o.o. sastoji se od 7 članova. S obzirom da sadašnjim članovima Nadzornog odbora...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ...

Gradonačelnica Grada Čakovca u funkciji Skupštine društva upućuje J A V N I   P O Z I V ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU GRADA ČAKOVCA Gradonačelnica Grada Čakovca sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 34/99,...

JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE ...

Gradonačelnica Grada Čakovca upućuje JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAKOVEC TE VATROGASNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ČAKOVEC   Gradonačelnica Grada Čakovca utvrđuje prijedlog kandidata za upravna vijeća ustanova čiji je osnivač Grad...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji ...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji „Porcijunkulovo“ u terminu 30.7. – 2.8.2021.  Prodaja na sljedećim lokacijama: ULICA J.J. STROSSMAYERA – kod kućnog broja 3 ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 4 – stražnja dvorišna strana ULICA KRALJA TOMISLAVA – kod kućnog broja 15 ULICA MATICE...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2021.“ Na sljedećim lokacijama u Čakovcu:   Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   30.7. – 2.8.2021. Rubni dio Trga, lijeva strana     400  ...

X
Skip to content