Izaberite stranicu

Javni poziv

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji ...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/24-02/11, Ur.br:2109-2-01-01-24-1, od dana 03.06.2024. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2024. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje;   POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA...

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih ...

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i  114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 44. Statuta ( „Službeni glasnik Grada Čakovca“ 1/21 i 2/22) te...

X
Skip to content