Izaberite stranicu

Javni poziv

Poziv za izlagače – Porcijunkulovo 2017.

Najveća kulturno-turistička manifestacija u Međimurju “Porcijunkulovo” održat će se od 28. srpnja do 2. kolovoza 2017. godine. Otvoren je poziv za zakup izlagačko-prodajnih prostora čiji je broj na manifestaciji ograničen, a TZ grada Čakovca kao glavni organizator zadržava pravo odabira ponuda kao i određivanja...

Azbestni otpad, poziv

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca rješavajući po službenoj dužnosti, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (NN/RH 94/13) i članka 30. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ( NN/RH br.69/16), upućuje P O Z I V Vlasnicima  odnosno korisnicima građevina na području...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja ...

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjele nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ (Sl. gl. Grada Čakovca 01/14, 4/15) Komisija za javna priznanja Grada Čakovca objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČAKOVCA U 2017. GODINI I. Objavljuju se uvjeti i...

Obavijest o rezultatima javnog poziva za 2017.

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA KORISNICIMA PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA ZA 2017. GODINU Na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči...

Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i ...

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članaka 46. i 49.st.1.t.9. i t.39. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14), Odluke o Proračunu Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018. (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/15 i 3/16),...

Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih ...

Temeljem Statuta Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“, broj 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih 2017.“ I. PREDMET Grad Čakovec upućuje...

Javni poziv o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Grad Čakovec objavljuje JAVNI POZIV Kojim Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec,  kao pravna osoba koja...

Korištenje javne površine u svrhu ambulantne prodaje božićnih ...

Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje JAVNO NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE BOŽIĆNIH JELKI U ČAKOVCU   U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 20 prodajnih mjesta dimenzija 6,00 x 5,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu...

X
Skip to content