Izaberite stranicu

Javni poziv

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje; P O Z I V za iskazivanje interesa za pružanje usluga „programi za djecu – ZABAVNI PARK“ na...

POZIV za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, , Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“, gore navedeni Upravni odjel upućuje;  P O Z I V za dostavu ponuda za prodaju LANGOŠA na manifestaciji...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“ Na sljedećim lokacijama u Čakovcu: Trg Republike Manifestacija Termin Položaj Površina (m2)   Porcijunkulovo   28.7. – 2.8.2023. Rubni dio Trga republike, lijeva strana (zelena površina)...

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga za financiranje ...

Na temelju clanka 39. Zakona o elektronickim medijima (NN 111/21, 114/22), clanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), clanka 44. Statuta ( ,,Sluzbeni glasnik Grada Cakovca" 1/21) i prijedloga...

X
Skip to content