Izaberite stranicu

Javni poziv

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u ...

Na temelju odredbi članaka 36. do 39. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), odredbi članaka 41.st.1. i čl.44. st.1. t.14. i t.43. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/22) i Zaključka broj, Klasa:320-02/23-01/2, Urbroj: 2109-2-01-01-23-2, od 21.04.2023. godine,...

POZIV za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, Ur.br:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkolovo 2023. god.“,  Upravni odjel objavljuje ponovljeni; POZIV za sudjelovanje na javnom nadmetanju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme...

ODLUKA o odabiru lokacija za pružanje usluga „Programi za djecu – ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva...

ODLUKA o odabiru lokacija za prodaju langoša na manifestaciji ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva...

Poništenje Poziva za dostavu ponuda za obavljanje ugostiteljske ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa:024-04/23-02/16, URBROJ:2109-2-01-23-1, od dana 09.05.2023. god., vezano uz održavanje manifestacije „Porcijunkulovo 2023.“, Rješenja o imenovanju povjerenstva Klasa: 024-04/23-02/17, URBROJ:2109-2-01-01-23-1, od dana 09.05.2023. god. i raspisanog javnog Poziva...

X
Skip to content