Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: stručni suradnik za provođenje projekata Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu,...

OBAVIJEST  I UPUTU kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog rada na projektu „ECOBRIDGE“, daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za financije i knjigovodstvo Oglas je objavljen u Narodnim novinama 27/20 i na web stranici Grada Čakovca, dana 11. ožujka 2020. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg savjetnika za financije i...

OBAVIJEST- Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u ...

Vezano uz Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama 27/20, za prijam u službu višeg savjetnika za financije i knjigovodstvo u Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca (KLASA: 080-01/20-01/6, URBROJ: 2109/2-07-20-01, od 11. ožujka 2020.), obavještavamo vas da se zbog izvanredne...

OBAVIJEST I UPUTU- Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova referenta za računovodstvo u Upravnom odjelu za financiranje Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 106/19. Prijavljeni kandidat koji je svoju prijavu podnio...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTUKandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu...

JAVNI NA TJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za ...

Na temelju članaka 19. i  86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Upravnog odjela za financiranje raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca - vježbenik/vježbenica...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,...

X
Skip to content