Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST  I UPUTU – Kandidatima/kinjama u postupku ...

OBAVIJEST  I UPUTU – Kandidatima/kinjama u postupku ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje   J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u...

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Stručni ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove raspisuje JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: STRUČNI SURADNIK...

Javni natječaj za prodaju ostatka traktorske kosilice

Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 11.05.2017. , Grad Čakovec objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju ostatka traktorske kosilice   I. Određuje se prodaja ostatka traktorske kosilice, Kosilica Inv. broj 000535, Travokos Comfort 47 B Bio Combi, kom 1, i to: 1. Starost: 20 godina 2. Stanje kosilice: neradno 3....

Javni natječaj za prodaju zemljišta na području DPU Vojni vrtovi ...

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca Grad Čakovca (Službeni glasnik 3/2013) i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 940-01/17-01/9, Urbroj: 2109/02-05-03-17-03 od dana 26.4.2017. objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU DPU VOJNI VRTOVI – SJEVER, FEŠTETIĆEV PUT OTVORENIM JAVNIM...

Javni natječaj za prodaju zemljišta namjene “I2”

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od 06.ožujka 2014. objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NAMJENE "I2" na području Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 2/2015) usmenom javnom dražbom I/ Predmet prodaje Dana 09.05.2017.godine,...

Natječaj za NAJ-AKCIJU 2017

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec - prijatelj djece raspisuje natječaj za Naj-akciju u 2017. godini. NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2017. Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca. Prijedlog Naj-akcije mora...

Natječaj za objavljivanje knjiga 2017.

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje NATJEČAJ ZA OBJAVLJIVANJE KNJIGA Natječaj se raspisuje za knjigu poezije, proze, drame i publicistike. Pravo sudjelovanja imaju autori čije je prebivalište na području Međimurske županije. Natječaj se raspisuje za neobjavljene rukopise. Rukopisi se predaju...

Natječaj za podnošenje molbe za davanje u najam stanova

Na temelju Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 5/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 371-01/17-01/1, Urbroj: 2109/2-01-01-17-01 od dana 16.01.2017. godine gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač raspisuje NATJEČAJ za...

Javni natječaj o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog ...

Temeljem Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 320-01/16-01/13, Urbroj: 2109/2-05-16-2, od dana 11.siječnja 2017., raspisuje se JAVNI NATJEČAJ o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove                                Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 120/16 od 21.12.2016. i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg...

X
Skip to content