Izaberite stranicu

Natječaji

Natječaj za objavljivanje knjiga

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na natječaj se mogu javiti autori koji imaju prebivalište na području Međimurske...

Obavijest i uputa kandidatima/kinjama u postupku natječaja ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na...

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Viši ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove raspisuje JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK ZA...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: viši referent za legalizaciju, viši stručni suradnik za legalizaciju.                                   Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada...

Obavijest i uputa kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST I UPUTU...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – legalizacija

Na temelju članka 19 stavak 1 i članka 29 stavak 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja...

Obavijest o testiranju za postupak imenovanja pročelnika upravnog ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje natječaja Naziv radnog mjesta: pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Natječaj je objavljen u NN RH 102/16 i na web stranicama Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za pročelnika koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju...

Kandidatima/kinjama u postupku natječaja za imenovanje ...

Sukladno odredbama članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno...

Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno ...

Na temelju članaka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11), Gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg stručnog ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg...

Obavijest i uputa u postupku oglasa za višeg stručni suradnika za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

X
Skip to content