Izaberite stranicu

Natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja ...

Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), pročelnica Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme radi...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 080-01/16-01/81 URBROJ: 2109/2-04-16-21 Čakovec, 30. rujna 2016.   OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA UREDSKO POSLOVANJE   Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, Viši referent za ...

Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja...

Javno nadmetanje za korištenje javne površine (postavljanje ...

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se:   JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova) na lokaciji «Starog sajmišta» u Čakovcu   Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji «Staro sajmište» uređenoj za postavljanje...

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Totovcu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/16-01/37, Urbroj: 2109/02-05-03-16-04 od 07.06.2016.objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U TOTOVCU OTVORENIM JAVNIM NADMETANJEM I/ Predmet prodaje Dana 20.srpnja 2016., srijeda, s početkom u 12,00 sati na licu mjesta na samoj čestici u...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu referenta

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 080-01/16-01/69 URBROJ: 2109/2-04-16-17 Čakovec, 05. srpnja 2016.   OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta:...

Obavijest i uputa u postupku Oglasa za prijam u službu na ...

Sukladno odredbama članaka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja ...

Na temelju članka 19 stavka 1 i članka 29 stavka 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg savjetnika za...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu

Sukladno odredbama članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

X
Skip to content