Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU  STRUČNOG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA PROVOĐENJE PROJEKATA Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: stručni suradnik za provođenje projekata Oglas je objavljen od strane Hrvatskog...

OBAVIJEST  I UPUTU kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

OBAVIJEST  I UPUTU kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme zbog rada na projektu „ECOBRIDGE“,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU  VIŠEG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši savjetnik za financije i knjigovodstvo Oglas je objavljen u Narodnim novinama 27/20 i na web stranici Grada Čakovca, dana 11. ožujka 2020. Prijavljeni kandidati za radno...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu, dana 3. rujna 2019. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg stručnog suradnika...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: vježbenik - radi osposobljavanja za obavljanje poslova referenta za komunalno i prometno redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo Natječaj je...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu Pročelnik...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. i čl. 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo...

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ...

Na temelju članaka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME Poništava se Javni natječaj...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA ZA ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 23/19. Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta za komunalno i prometno redarstvo koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te...

X
Skip to content