Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST  I UPUTA Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

OBAVIJEST I UPUTA Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

   REPUBLIKA HRVATSKA  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA         GRAD ČAKOVEC Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 080-01/18-01/40 URBROJ: 2109/2-07-18-03 Čakovec, 6. studeni 2018. Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Prodaja zemljišta u Ivanovcu

GRAD ČAKOVEC Čakovec, Kralja Tomislava 15 Temeljem  Zaključaka Gradskog Poglavarstva  Grada Čakovca od 29.ožujka 2007. godine objavljuje PRODAJU  ZEMLJIŠTA U IVANOVCU J A V N I M   N A D M E T A NJ E M Dana 26.11.2010. godine, petak, s početkom u 10,00 sati održat će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta na...

X
Skip to content