Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU  VJEŽBENIKA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova referenta za računovodstvo u Upravnom odjelu za financiranje Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 106/19....

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA ZA ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA ZA PROTOKOL   Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA PROTOKOL                        Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 23/19. Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA   Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture u Upravnom odjelu za...

JAVNI  NATJEČAJ – REFERENT ZA PROTOKOL

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme na...

OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

OBAVIJEST  I UPUTU – Kandidatima/kinjama u postupku ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje   J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: REFERENT...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu Pročelnik...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. i čl. 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno...

Natječaj za objavljivanje knjiga

Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje natječaj za objavljivanje knjiga u Biblioteci „Insula“. Natječaj se raspisuje za knjige poezije, proze, drame i publicistike. Na natječaj se mogu javiti autori koji imaju prebivalište na području Međimurske županije, a na njega mogu prijaviti isključivo...

X
Skip to content