Izaberite stranicu

Natječaji

JAVNI NA TJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za ...

JAVNI NA TJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za ...

Na temelju članaka 19. i  86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Upravnog odjela za financiranje raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu u Upravni odjel za...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU  VIŠEG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Oglas je objavljen od...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK IMENOVANJA PROČELNIKA UPRAVNOG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove                               Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 116/18 i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidat za...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK IMENOVANJA PROČELNIKA UPRAVNOG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja Naziv radnog mjesta: Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.            Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 116/18 i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Pročelnika Upravnog odjela za...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za imenovanje...

OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za javnu nabavu,...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA ZA ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 109/18. Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta za komunalno i prometno redarstvo koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU REFERENTA ZA ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 109/18. Prijavljeni kandidati za radno mjesto referenta za komunalne poslove koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU SAVJETNIKA ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Savjetnik za financije i knjigovodstvo Oglas je objavljen u Narodnim novinama 109/18 i na web stranici Grada Čakovca, dana 5. prosinca 2018. Prijavljeni kandidati za radno mjesto Savjetnika za financije i knjigovodstvo koji...

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u ulici Stjepana ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 372-03/18-01/5, Urbroj: 2109/2-01-01-18-02 od 11.12.2018. Grad Čakovec raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u ulici Stjepana Radića 1, Čakovec I. Predmet ponude je poslovni prostor namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

X
Skip to content