Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: viši stručni suradnik za legalizaciju. Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidatI za radno mjesto Višeg stručnog suradnika...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Upravnog odjela za financiranje raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: SAVJETNIK ZA FINANCIJE I...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:...

JAVNI NATJEČAJ o prodaji  zemljišta u ulici Martane 13 u Čakovcu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 29.11.2018. Grad Čakovec objavljuje  JAVNI NATJEČAJ o prodaji  zemljišta u ulici Martane 13 u Čakovcu  unutar građevinskog područja grada Čakovca, unutar zone stambene namjene oznake „S“ u ulici Martane 13 u Čakovcu usmenom javnom dražbom  I/ Predmet prodaje Dana 11.12.2018. u...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju dijela zemljišta „Martane-Istok“ u ...

Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 28.11.2018. Grad Čakovec objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju dijela zemljišta „Martane-Istok“ u ulici Putjane u Čakovcu na području  Urbanističkog plana uređenja-UPU „Martane-Istok“  (Službeni  glasnik Grada Čakovca br.6/00,2/15,2/18) usmenom javnom dražbom  I/ Predmet prodaje...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u svrhu obavljanja poslova vezanih uz donošenje rješenja o izvedenom stanju, daje sljedeću OBAVIJEST...

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Čakovec, ...

Na temelju članka 19 stavak 1 i članka 29 stavak 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11 i 4/18), i članka 8. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/12, 143/13 i 65/17), pročelnik Upravnog odjela za prostorno...

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u zgradi političkih ...

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 372-03/18-01/4, Urbroj: 2109/02-01-01-18-2 od dana 20.11.2018., Grad Čakovec raspisuje  Javni natječaj za zakup poslovnih prostora u zgradi političkih stranaka u Strossmayerovoj 9 u Čakovcu I.Predmet ponude su poslovni prostori u zgradi političkih stranaka u...

X
Skip to content