Izaberite stranicu

Natječaji

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ...

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ...

Na temelju članaka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu STRUČNOG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: stručni suradnik za izdavanje akata o gradnji                             Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 116/17 i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu te na web stranici Grada...

Javni natječaj za zamjenu zemljišta u K.O. Čakovec prikupljanjem ...

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 940-01/15-01/90, Urbroj: 2109/02-01-01-17-12 od 28.11.2017.godine, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU ZEMLJIŠTA U K.O. ČAKOVEC PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA   I. PREDMET I UVJETI ZAMJENE: Grad Čakovec provodi postupak...

Obavijest i uputa – STRUČNI SURADNIK ZA IZDAVANJE AKATA O ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na...

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno ...

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: STRUČNI SURADNIK ZA...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu višeg stručnog ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: viši stručni suradnik za legalizaciju.                                    Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za...

Obavijest i uputa – Viši stručni suradnik za legalizaciju

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, daje sljedeću OBAVIJEST I UPUTU...

Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme – ...

Na temelju članka 19 stavak 1 i članka 29 stavak 1 i 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/98, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme radi...

Javni natječaj za prodaju zemljišta namjene “I2”

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od 06.ožujka 2014. objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NAMJENE “I2”   na području Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 2/2015) usmenom javnom dražbom I/ Predmet prodaje Dana...

Natječaj za korištenje javne površine za postavljanje i ...

Temeljem članka 33. Odluke o uređenju i održavanju naselja (Službeni glasnik grada Čakovca br. 5/15, 2/16) i članaka 10.-14. Odluke o porezima Grada Čakovca (NN - 74/17) Grad Čakovec objavljuje slijedeći NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE Pozivaju su zainteresirane pravne i fizičke osobe na  podnošenje ponude za...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši referent za uredsko poslovanje                                     Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno...

X
Skip to content