Izaberite stranicu

Natječaji

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VJEŽBENIKA   Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta: vježbenik radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za gradnju objekata...

JAVNI  NATJEČAJ – REFERENT ZA PROTOKOL

JAVNI  NATJEČAJ – REFERENT ZA PROTOKOL

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Upravnog odjela za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću, raspisuje J A V N I   N A T J E...

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo                                   Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni...

OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 080-01/17-01/43 URBROJ: 2109/2-07-17-03 Čakovec, 12. rujan 2017. Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za...

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme, VIŠI STRUČNI ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Upravni odjel za financiranje KLASA: 080-01/17-01/43 URBROJ: 2109/02-07-17-01 Čakovec, 11. rujan 2017. Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

OBAVIJEST I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Oglasa za prijam ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Povjerenstvo za provedbu Oglasa KLASA: 080-01/17-01/44 URBROJ: 2109/2-04-17-03 Čakovec, 12. rujna 2017. Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za...

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme, VIŠI REFERENT ZA ...

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC Upravni odjel za upravu KLASA: 080-01/17-01/44 URBROJ: 2109/02-04-17-01 Čakovec, 11. rujan 2017. Na temelju članka 19. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Javno nadmetanje za korištenje javne površine (postavljanje ...

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva (Kl.UP/I 350-01/95-01/126 od 28.07.1995.) raspisuje se: JAVNO NADMETANJE za korištenje javne površine (postavljanje štandova i kioska) na lokaciji "Starog sajmišta" u Čakovcu Grad Čakovec daje na korištenje javnu površinu na lokaciji "Staro sajmište" uređenoj za postavljanje...

Prodaja zemljišta usmenom javnom dražbom u Čakovcu, ulici Jakova ...

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 29. lipnja 2017. godine, (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 3/17), i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 28.8.2016., objavljuje JAVNI NATJEČAJA O PRODAJI ZEMLJIŠTA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM U ČAKOVCU ULICI JAKOVA GOTOVCA Dana 8.9.2017. godine, petak, s...

Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu stručni ...

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Natječaja. Naziv radnog mjesta:  Stručni suradnik za izdavanje akata o gradnji                              Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 55/17 od 9. lipnja 2017. i na web stranici Grada Čakovca. Prijavljeni kandidati za radno mjesto...

Obavijest i uputa kandidatima/kinjama u postupku natječaja, ...

Sukladno odredbama članaka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću OBAVIJEST  I UPUTU Kandidatima/kinjama u postupku Natječaja za prijam u službu na...

X
Skip to content