Izaberite stranicu

Službeni glasnik

Službeni glasnik br. 1/2024

Službeni glasnik br. 1/2024

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 1 Godina XXV Čakovec, 22. ožujka 2024. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1. Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 2. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za...

Službeni glasnik br. 7/2023

Službeni glasnik br. 7/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 7 Godina XXIII Čakovec, 21. prosinac 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu Odluka i...

Službeni glasnik br. 6/2023

Službeni glasnik br. 6/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 6 Godina XXIII Čakovec, 24. studeni 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama...

Službeni glasnik br. 5/2023

SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA Broj 5 Godina XXIII Čakovec, 14. rujan 2023. ISSN 1334-0964 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. Odluku o stavljanju izvan...

Službeni glasnik br. 4/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o predlaganju kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2023. Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i vremenu...

Službeni glasnik br. 3/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Programa...

Službeni glasnik br. 2/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01....

Službeni glasnik br. 1/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – zona male privrede“ Čakovec Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od...

Službeni glasnik br. 9/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Program održavanja...

Službeni glasnik br. 8/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Strategija zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. - 2030. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o...

Službeni glasnik br. 7/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o početku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeća Grada Čakovca Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022....

Službeni glasnik br. 6/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Suglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec Odluka o ne usvajanju Izvješće o...

Službeni glasnik br. 5/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora Odluka o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec...

X
Skip to content