Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2006

Službeni glasnik br 13/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 13 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Odluka o donošenju Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na...

Službeni glasnik br 12/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 12 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2006. god. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za...

Službeni glasnik br 11/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 11 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Odluka o stavljanju van snage odredbi Odluke vezane za parkiranje 2.    Rješenje o prijedlogu za razrješenje i imenovanje predsjednika Turističke zajednice Grada Čakovca 3.  ...

Službeni glasnik br 10/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 10 2006 možete naći: AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA Statut Grada Čakovca grada Čakovca (pročišćeni tekst) Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva grada Čakovca (pročišćeni tekst) Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Čakovca (pročišćeni tekst) Preuzimanje službenog...

Službeni Glasnik br 9/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 9 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2006. godinu Odluka o izmjenama i dopunama PUP-a “Martane Čakovec – zona male privrede” Odluka o usvajanju...

Službeni glasnik br 8/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 8 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključci sa 16. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca Preuzimanje službenog glasnika.

Službeni glasnik br 7/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 7 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Zaključci sa 15. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o usvajanju polugodišnjeg Proračuna Grada...

Službeni glasnik br 6/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 6 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključci sa 12. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane Tumačenje provedbenih odredbi DPU Vojni vrtovi sjever Zaključci sa 13. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane Zaključci sa 14. sjednice Gradskog...

Službeni glasnik br 5/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 5 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključci sa 11. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane 09. 05. 2006.   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o donošenju UPU Mačkovec Odluka o donošenju UPU naselja Mačkovec Odluka o usvajanju Financijskog izvješća GP...

Službeni glasnik br 4/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 4 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključci sa 10. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane 11. 4. 2006. Rješenja sa 10. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca održane 11. 4. 2006.   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izvršenju Proračuna Grada...

Službeni glasnik br 2/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 2 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Odluka o provođenju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije Zaključci   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te...

Službeni glasnik br 3/2006

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 3 2006 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključci   AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2005. godini i njegovoj raspodjeli Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za...

X
Skip to content