Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2007

Službeni glasnik br. 20/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 19. 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg centra Čakovec 2.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih...

Službeni glasnik br. 19/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 19. 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o Projekciji proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu Projekcija proračuna Grada Čakovca za 2009. i 2010. godinu Odluka o Financijskom planu razvojnih programa -...

Službeni glasnik br. 18/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 18. 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključak  o stjecanju prava na dodjelu stipendija 2007./2008. Zaključak  o reklamnim napravama na području Grada Čakovca Zaključak  o isplati potpore za zatvaranje kotlovnice...

Službeni glasnik br. 17/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 17. 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Proračun Grada Čakovca za 2008. god. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. god. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. god. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada...

Službeni glasnik br. 16/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 16. 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca Izmjene i dopune Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o povjeravanju poslova naplate...

Službeni glasnik br. 15/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 15 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Čakovca Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada...

Službeni glasnik br. 14/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 14 2007 možete naći: AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključak o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01. 01. do 30.06.2007. Zaključak o obračunu naplate parkiranja za vrijeme Porcijunkulova Zaključak o imenovanju stožera zimske službe i raspisivanju natječaja za...

Službeni glasnik br. 13/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 13 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o Izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2007. g., Izvršenje Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2007. g., Zaključak o utvrđivanju kandidata za suce porotnika Općinskog suda u...

Službeni glasnik br. 11/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 11 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA Zaključak o Polugodišnjem izvještaju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2007. Zaključak o prihvaćanju Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole Zaključak o donaciji financijskih sredstava...

Službeni glasnik br. 10/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 10 2007 možete naći: Odluka o donošenju DPU “Brezje” u Mihovljanu Detaljni plana uređenja područja “Brezje” u Mihovljanu Zaključak o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2006. godinu Odluka o stipendiranju studenata Odluka o izmjeni i dopuni Plana zaštite od požara i...

Službeni galsnik br. 9/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 9 2007 možete naći: Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora za donošenje Kolektivnog ugovora za Knjižnicu “Nikola Zrinski” Čakovec Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Ulični potez zapadnog dijela trga E. Kvaternika” u Čakovcu te upućivanje u...

Službeni galsnik br. 8/2007

U Službenom glasniku Grada Čakovca broj 8 2007 možete naći: AKTI GRADSKOG VIJEĆA Odluka o novom projektu Gradske poticane stanogradnje za izgradnju višestambene građevine na području Martane Istok, Čakovec, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na...

X
Skip to content