Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2008

Službeni glasnik br. 19/2008

  AKTI GRADONAČELNIKA 1.    Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2009. AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2009. 2.    Odluka o usvajanju Plana i Programa rada te...

Službeni glasnik br. 18/2008

  AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA   1.    Suglasnost ČaKRi d.o.o. suosnivanje multisektorskog turističkog klastera. 2.    Zaključak o imenovanju Pregovaračkog odbora za donošenje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora GP „Ekom“ d.o.o. 3.    Izmjene i dopune...

Službeni glasnik br. 17/2008

    AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Zaključak o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. 2.    Proračun Grada Čakovca za 2009 3.    Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. 4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada...

Službeni glasnik br. 16/2008

    AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Očitovanje o izgradnji kazete za zbrinjavanje azbestnog otpada na odlagalištu Totovec 2.    Suglasnost za koncept božićno-novogodišnje dekoracije Grada Čakovca 3.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova   Preuzimanje službenog glasnika...

Službeni glasnik br. 15/2008

    AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca 2.    Zaključak o zaključenju Ugovora između Grada Čakovca i HEP – ESCO d.o.o. Zagreb 3.    Zaključak o odobrenju postave pilova u ulici J. Bedekovića i spoju Zagrebačke i...

Službeni glasnik br. 14/2008

    AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2008. 2.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2008. 3.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2008. 4.    Odluka o izmjenama i...

Službeni glasnik br. 13/2008

    AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna PPUG i GUP-a Grada Čakovca 2.    Zaključak o usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2008./2009. 3.    Zaključak o usvajanje Izvješća "Međimurskih voda" d.o.o. o stanju fakturiranih i naplaćenih sredstava...

Službeni glasnik br. 12/2008

    AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Povelja o suradnji Grada Čakovca i Kyrat Tivona 2.    Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. 3.    Izvršenje Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2008. 4.    Zaključak o obavljenoj...

Službeni glasnik br. 11/2008

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o izmjenama i dopunama PPUG-a, GUP-a i PUP-a "Sajmište Čakovec" 2.    Zaključak o odobrenjima zaključenja Ugovora sa Hrvatskim cestama i Sporazuma sa ODS Elektra Čakovec 3.    Zaključak o utvrđivanju lokacija za postavu kioska 4.    Zaključak o oslobođenju plaćanja...

Službeni glasnik br. 10/2008

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o izradi DPU zapadnog dijela naselja Savska Ves 2.    Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec 3.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec 4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca 5.  ...

Službeni glasnik br. 9/2008

1.    Zaključak o uvjetima sanacije prekopa javnih površina Grada Čakovca 2.    Zaključak o oslobođenju od plaćanja naknade GKP "Čakom" d.o.o. 3.    Zaključak o prihvaćanju programa "Ljeto u Gradu Zrinskih 2008." 4.    Zaključci o zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova 5.    Zaključci o zahtjevima iz...

Službeni glasnik br. 8/2008

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca 2.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2008. 3.    Odluka o raspisivanju javnih natječaja za prodaju poljoprivrednih zemljišta RH 4.    Rješenje o razrješenju i imenovanju...

Službeni glasnik br. 7/2008

1.    Zaključak o prihvaćanju inicijative Kiryat Tivona o suradnji s Gradom Čakovcem 2.    Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu 3.    Izmjena Zaključka sa 32. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 4.    Odluka o zahtjevu općine Podturen 5.    Zaključak o oslobođenju...

X
Skip to content