Izaberite stranicu

Službeni glasnici 2009

Službeni glasnik br. 16/2009

  GRADSKO VIJEĆE 1.    Projekcija Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. 2.    Financijski plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije 3.    Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja...

Službeni glasnik br. 15/2009

  GRADONAČELNIK 1.    Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca 2.    Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila 3.    Pravilnik o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i...

Službeni glasnik br. 14/2009

  GRADSKO VIJEĆE 1.    Odluka o imenovanju potpredsjenika Gradskog vijeća Grada Čakovca 2.    Proračun Grada Čakovca za 2010. 3.    Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca...

Službeni glasnik br. 13/2009

  GRADONAČELNIK 1.    Suglasnost na promjenu cijena: a)  GKP „Čakom“ d.o.o. b)  GP „Ekom“ d.o.o. 2. Suglasnost na Statute: a) Knjižnice i čitaonice Čakovec b) Dječjeg vrtića Čakovec c) Centra za kulturu Čakovec 3. Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ivanovec 4. Zimska služba Grada Čakovca a)...

Službeni glasnik br. 12/2009

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA 1.    Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (pročišćeni tekst) 2.    Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (pročišćeni tekst) 3.    Odluka o upravljanju grobljem (pročišćeni tekst) 4.    Odluka o komunalnom redu (pročišćeni...

Službeni glasnik br. 11/2009

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg  Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. 2.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. 3.    Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za...

Službeni glasnik br. 10/2009

AKTI GRADSKOG VIJEĆA Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca AKTI GRADONAČELNIKA Poslovnik o radu gradonačelnika Grada Čakovca       Preuzimanje službenog glasnika    

Službeni glasnik br. 9/2009

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1.    Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 9. srpnja 2009. godine 2.    Statut Grada Čakovca 3.    Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca 4.    Odluka o grbu Grada Čakovca 5.    Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008....

Službeni glasnik br. 8/2009

AKTI GRADKOG VIJEĆA   1. Rješenje o izboru Mandatne komisije 2. Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije 3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja 4. Rješenje o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 5. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca 6. Rješenje o izboru...

Službeni glasnik br. 7/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o maksimalnoj štednji u gradskoj upravi Grada Čakovca 2.    Zaključak o  konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna PPU Grada Čakovca 3.    Zaključak o utvrđivanju lokacije za postavu biste Katarini Zrinski 4.    Zaključak o prihvaćanju projekta izgradnje Romskog obiteljskog...

Službeni glasnik br. 6/2009

  AKT GRADSKOG VIJEĆA 1.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu, Financijskog izvješća o poslovanju te izvješća o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Čakovec za 2008. 2.    Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta za 2008. 3.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i...

Službeni glasnik br. 5/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Odluka o usvajanju četverogodišnjeg izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 2.    Četverogodišnje izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 3.    Zaključak o kompenzaciji komunalnog doprinosa sa GRA-COOP d.o.o. 4.    Zaključci o zahtjevima iz područja...

Službeni glasnik br. 4/2009

  AKT GRADSKOG POGLAVARSTVA 1.    Zaključak o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2009. 2.    Odluka o objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova temeljem ugovora 3.    Zaključci o prihvaćanju: a)    Izvješća o radu komunalnog redarstva b)    Izvješća o financijskom...

X
Skip to content